• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'خشم چشم خونی (آخرین شاگرد 5)' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۸ رو بدست آورده.
۱۰۶۶ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۱۹ را داده‌ند.
• رمان 'خشم چشم خونی (آخرین شاگرد 5)' در کتاب‌خانه‌ی ۳ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۳ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
tomas
tomas
۱۳۹۹/۹/۱۲

Habib_pa
Habib_pa
۱۳۹۷/۹/۷