• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'شکنجه و قتل ژان پل مارا' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۵ رو بدست آورده.
۹ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۲۲ را داده‌ند.
• رمان 'شکنجه و قتل ژان پل مارا' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
kianavafai
kianavafai
۱۳۹۶/۴/۱۱

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۲/۵