:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n33481/the-adventure-of-tom-sawyer ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟