:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n33721/the-hobbit ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟