:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n34689/frankenstein ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟