:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n34690/oliver-twist ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟