:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n35462/dracula ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟