:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n35505/america ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟