• رمان 'طنز در کاغذ کاهی (بررسی 4 نشریه طنز باباشمل توفیق چلنگر و نسیم شمال)' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.