• از مجموع ۰ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'هر روز' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۰/۵ رو بدست آورده.
۱۶۶۳۳۸ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۹۵ را داده‌ند.
• رمان 'هر روز' در کتاب‌خانه‌ی ۴ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۴ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.