چه خطای شومی می‌کنیم وقتی عشق را در مرکز ثقل ازدواج قرار می‌دهیم. عشق و ازدواج هیچ ارتباطی با هم ندارند؛ عشق و خانواده نیز… در زندگی زناشویی آن احساس و علاقه میان زن و مرد، محکوم به ویرانی است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱ سال قبل، جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۳۰
JavnmardReza
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۵۲