هر فرد برای به‌دست‌آوردن حق‌داوری درباره‌ی دیگران، می‌بایست اول خودش را مورد داوری قرار دهد. از آن‌جا که کار هر داوری سرانجام به توبه‌کردن می‌رسد، باید راهی‌معکوس در پیش گیرد تا بتواند پس از توبه‌کردن، به داوری درباره‌ی دیگران بپردازد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Reyhaneh8
‫۹ ماه قبل، شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۷