او به خودمی‌بالید که تسلیم جو خصمانه‌ی غالب ضد من نشد و هیچ سخنی که بتواند صدمه‌ای به من بزند نگفته است؛ بنابراین، وجدان او پاک و یک‌رنگ بود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۷