تو با مرگت مرا از لذت بودن با خودت محروم‌کردی، ولی در عین‌حال آزاد شده‌ام؛ آزادم در رویا با جهانی که دوستش ندارم و اگر می‌توانم به خودم اجازه‌دهم که این جهان را دوست نداشته باشم، به آن خاطر است که تو دیگر این‌جا نیستی.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۵۲
Elham
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۷