درست است که رویایی با مرگ، موجب برانگیختن اضطراب می‌شود اما در عین حال، غنای بیشتری به زندگی می‌بخشد. تجارب بیدارکننده شاید نیرومند باشند، اما گذرا هستند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۹ روز قبل، یک شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۵۱
Ali
‫۷ روز قبل، چهار شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۳۱