اپیکور اصرار داشت که فکر ترسناک مرگ اجتناب‌ناپذیر در برخورداری ما از زندگی دخالت می‌کند و هیچ لذتی را دست‌نخورده باقی نمی‌گذارد. چون هیچ فعالیتی نمی‌تواند اشتیاق ما را برای زندگی ابدی محقق سازد، همه‌ی فعالیت‌ها از بیخ و بن بیهوده‌اند. آدم‌های بسیاری از زندگی بیزار می‌شوند؛ حتی به طرزی طعنه‌آمیز تا مرز خودکشی. بعضی‌ها در فعالیتی دیوانه‌وار و بی هدف غرق می‌شوند که معنایی جز اجتناب از درد ذاتی وضعیت بشر ندارد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۶ روز قبل، چهار شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۳۰