می‌گوید: "هیچ‌وقت آرزو کردی که کاش مردم روراست‌تر بودن؟"
"یعنی چطوری؟"
انگشتش را داخل شکاف دیوار گچی فرو می‌کند، با شستش آن را می‌تراشد و روی سکو می‌تکاند. "من احساس می‌کنم همه، خود جعلیشون رو نشون می‌دن. همه‌ی ما تو عمق وجودمون خراب و داغونیم. فقط، بعضیامون می‌تونیم اینو بهتر از بقیه پنهان کنیم."
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۱ ماه قبل، جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۱۷
💟💟💟
‫۱ ماه قبل، جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۵۲