بله، دارم گریه می‌کنم اما احساس بهتری پیدا خواهم کرد. این طبیعت انسان است که یک زخم کهنه را درمان می‌کند و خودش را برای بستن یک پوسته‌ی جدید آماده می‌سازد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۱ ماه قبل، جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۱۵
lilamah
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۴۵
HouriehEbrahimi
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۲۶