:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_quote/q46192 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟