کتاب خوبیه برای گروه سنی 16 تا 20 راز آلود جالب
در کل، متوسط رو به بالا داستانش برام رو بود ولی از طرز نوشتنش خوشم اومد