کاملا عالیه به خصوص برای پاترهدا (طرفداران هری پاتر) و پیشنهاد می‌کنم که بعد از مطالعه ی مجموعه ی هری پاتر و دیدن فیلمای هری پاتر این کتابو بخونین تا ازش سر در بیارین.