برزاگ

برزاگ

بنده خالد بارانی هستم عاشق داستان های کوتاه و رمان های ایرانی داستان های در زمینه عاطفی،عاشقانه و اجتماعی میخونم و دوست دارم در داستان ها غوطه ور شم داستان باعث آرامش و لذت توصیف ناپذیری در من میشه حسی که در هیچ غذا و تفریحی حسش نمیکنم

آخرین فعالیت‌ها