تا لحظاتی دیگر شما برای خرید رمان کلاته گل (نمایش‌نامه در 3 پرده) به سایت کتابیسم منتقل خواهید شد ...

لطفا توجه داشته باشید مسئولیت محتوا، قیمت‌ و تحویل کتاب بر عهده سایت مقصد است و پس از انتقال، ناولر در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت
خرید خوبی داشته باشید :)