نویسنده :‌ سوزان کین
ناشر : تندیس
۸۰ %
۱۵ %
۴ %
۸۰ %
۱۵ %
۴ %
ناشر : ناهید
۸۰ %
۱۵ %
۴ %
نویسنده :‌ برنهارد شلینک
۷۶ %
۱۹ %
۴ %
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : آناپنا
۸۱ %
۱۰ %
۷ %
نویسنده :‌ آن ماری سلینکو
ناشر : افق
۹۴ %
۳ %
۲ %
نویسنده :‌ آن ماری سلینکو
ناشر : افق
۹۴ %
۳ %
۲ %
نویسنده :‌ سیبالد
۵۱ %
۴۰ %
۸ %
نویسنده :‌ روبرت زتالر
۶۴ %
۲۹ %
۵ %
نویسنده :‌ هرتا مولر
۵۴ %
۳۹ %
۶ %
نویسنده :‌ یولیا فرانک
ناشر : مروارید
۶۹ %
۲۵ %
۵ %
نویسنده :‌ کلاوس مان
ناشر : مروارید
۸۱ %
۱۲ %
۶ %
نویسنده :‌ اشتفان تسوایگ
ناشر : شمشاد
۵۶ %
۲۹ %
۱۴ %
نویسنده :‌ پاسکال مرسیه
ناشر : افق
۴۸ %
۳۲ %
۱۹ %
نویسنده :‌ هرتا مولر
ناشر : مازیار
۴۳ %
۴۲ %
۱۴ %
نویسنده :‌ هاینریش بل
ناشر : چشمه
۷۲ %
۲۲ %
۶ %
نویسنده :‌ هرتا مولر
ناشر : مروارید
۴۸ %
۳۶ %
۱۴ %
نویسنده :‌ فیلیپ سینگتون
ناشر : همان
۷۸ %
۱۰ %
۱۰ %
نویسنده :‌ شارلوته لینک
ناشر : روزنه
۶۱ %
۲۸ %
۹ %
ناشر : پیدایش
۴۷ %
۴۱ %
۱۱ %
نویسنده :‌ بریژیت همن
ناشر : قطره
۴۲ %
۳۶ %
۲۱ %
نویسنده :‌ آلفرد آندرش
ناشر : ققنوس
۴۲ %
۳۵ %
۲۱ %
نویسنده :‌ جین کازز
۳۳ %
۳۳ %
۳۳ %