نویسنده :‌ برام استوکر
۵۹ %
۲۴ %
۱۱ %
۲ %
۲ %
نویسنده :‌ برام استوکر
ناشر : قدیانی
۵۹ %
۲۴ %
۱۱ %
۲ %
۲ %
۵۹ %
۲۴ %
۱۱ %
۲ %
۲ %
ناشر : کاروان
۵۹ %
۲۴ %
۱۱ %
۲ %
۲ %
ناشر : کاروان
۵۴ %
۳۰ %
۷ %
۴ %
۳ %
نویسنده :‌ نیکلای گوگول
ناشر : بوتیمار
۳۸ %
۲۹ %
۱۸ %
۶ %
۶ %
نویسنده :‌ اسکار وایلد
ناشر : افق
۳۸ %
۲۹ %
۱۸ %
۶ %
۶ %
نویسنده :‌ دینا نم
ناشر : قدیانی
۴۲ %
۲۳ %
۱۸ %
۹ %
۴ %
نویسنده :‌ گاستون لورو
ناشر : کاروان
۴۲ %
۲۳ %
۱۸ %
۹ %
۴ %
نویسنده :‌ گاستون لورو
ناشر : کاروان
۴۲ %
۲۳ %
۱۸ %
۹ %
۴ %
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : مروارید
۶۸ %
۲۰ %
۷ %
۱ %
۱ %
نویسنده :‌ سوزان کی
ناشر : چشمه
۵۳ %
۱۷ %
۱۴ %
۸ %
۶ %