انید بلایتون

انید بلایتون

Enid Blyton
East Dulwich, South London

انید بلایتون در ۱۱ اوت ۱۸۷۹ به دنیا آمد. انید پس از پایان تحصیلاتش معلم شد اما در اوقات فراغتش داستان می‌نوشت و شعر می‌سرود. او از سال ۱۹۵۹ به سبب بیماری فعالیت‌های ادبی‌اش را کم کرد و پس از آن نیز کم‌کم نوشتن مجموعه داستان‌هایش را کنار گذاشت. این نویسندهٔ پرکار در سال‌های پایانی زندگی، حافظه‌اش را از دست داد. در نهایت، انید بلایتون در سال ۱۹۶۸ از دنیا رفت. او در زمان مرگش یکی از سه نویسنده‌ای بود که آثارشان به بیشترین زبان‌ها ترجمه شده بود و کار ترجمه و انتشار این آثار پس از مرگش هم ادامه یافته‌است.


رمان‌های انید بلایتون تعداد : ۲۲
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : هرمس
۴/۳ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : هرمس
۴/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : دبیر
۴/۷ از ۵
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : هرمس
۴ از ۵
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : هرمس
۱/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : هرمس
۳/۵ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : هرمس
۳/۸ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : هرمس
۴ از ۵
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : هرمس
۳/۳ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ انید بلایتون
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ انید بلایتون
۴/۱ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ انید بلایتون
۴ از ۵
نویسنده :‌ انید بلایتون
۱/۲ از ۵
نویسنده :‌ انید بلایتون
۴ از ۵
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : هرمس
۴/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : چشمه
۴/۴ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : ثالث
۰ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : چشمه
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : هرمس
۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : کویر
۴/۳ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : هرمس
۴ از ۵
نویسنده :‌ انید بلایتون
ناشر : هرمس
۳/۷ از ۵
۱ ۱