رمان خارجی

نبرد کتاب‌ها

(The battle of the books and other short piecces)

... مشاجره تا آنجا که از یکی از سکنه هم‌جوار شنیده‌ام، نخست بر سر تکه زمین کوچکی درگرفت که بر فراز یکی از دو قله تپه پارناسوس قرار داشت، قله بلندتر و بزرگ‌تر که از دیرباز ملک طلق متصرفاتی بود که قدما نامیده می‌شدند و قله دیگر در تصرف مدرن‌ها بود. اما گروه اخیر که جایگاه فعلی خود را دوست نداشتند، سفیرانی به صورت قدما فرستاند و از مزاحمت آشکاری گلایه کردند، ارتفاع جایگاه قدما چشم‌انداز جایگاه آن‌ها را به ویژه در سمت شرق، از میان می‌برد، و لذا به منظور اجتناب از جنگ پیشنهاد کردند که یکی از شق ذیل را انتخاب کنند: یا قدما به رضایت و رغبت خود با وسایل خود به سمت قله کوتاه‌تر نقل مکان کنند، که البته مدرن‌ها بر ذمه خود می‌دانند که جایگاه خود را به طیب خاطر به آنان واگذارند و به جایگاه آن‌ها بروند، یا اینکه نه، قدمای فوق‌الذکر اجازه دهند تا مدرن‌ها با بیل و کلنگ بیایند و سطح تپه فوق‌الذکر را به اندازه مقتضی هموار کنند.

9786009154135
۱۳۹۰
۸۸ صفحه
۷۵۷ مشاهده
۰ نقل قول
جاناتان سویفت
صفحه نویسنده جاناتان سویفت
۲ رمان Jonathan Swift was an Anglo-Irish satirist, essayist, political pamphleteer (first for Whigs then for Tories), and poet, famous for works like Gulliver's Travels, A Modest Proposal, A Journal to Stella, The Drapier's Letters, The Battle of the Books, and A Tale of a Tub. Swift is probably the foremost prose satirist in the English language, and is less well known for his poetry. Swift published all of his works under pseudonyms — such as Lemuel Gulliver, Isaac Bickerstaff, M.B. Drapier ...
دیگر رمان‌های جاناتان سویفت
سفرهای گالیور
سفرهای گالیور سفرهای گالیور از شاهکارهای ادبیات کمدی به شمار می‌رود. نویسنده در این کتاب آداب و رسوم، عقاید و رفتارهایی را که به باور او احمقانه یا خطرناکند به باد تمسخر گرفته است. سویفت به شدت نگران وضعیت رفاهی و رفتارهای مردم زمان خود، به خصوص وضع رفاهی مردم ایرلند و رفتار انگلیسی‌ها با آن‌ها بود. سفرهای گالیور شرح چهار سفر ...
مشاهده تمام رمان های جاناتان سویفت
مجموعه‌ها