رمان خارجی

ملکه ناراضی

(The reluctant empress)

این کتاب زندگی‌نامه زنی است که حاضر نشد مطابق شان و مقام خود رفتار کند. با اعتماد به نفسی استثنایی، برای هدفی به جد کوشید و به آن رسید که جنبش زنان قرن بیستم آن را «خودباوری» نام نهاد. زندگی الیزابت پر است از سعی و تلاش سخت و حتی مذبوحانه برای کسب هویتش به عنوان یک فرد از جامعه بشری. اولین و موفق‌ترین تلاش او در این راه این بود که زیبا باشد. زیبایی افسانه‌ای ملکه الیزابت صرفا موهبتی طبیعی نبود و تا حد زیادی، نتیجه خویشتن‌داری شدید و سخت‌گیرانه و یک عمر انضباط و تسلط بر نفس بود که در اواخر به صورت شکنجه و ضعف جسمانی درآمد.

قطره
9789647656849
۱۳۸۹
۵۷۶ صفحه
۷۹۰ مشاهده
۰ نقل قول