رمان خارجی

فروشنده

(The assistant)

قهرمانان داستان فروشنده، همچون انسان‌ها در زندگی واقعی، چندبعدی هستند. آدم‌هایی که خطاها و کجروی‌ها و پلیدی آنان در کنار درستکاری،‌ انسان‌دوستی و نیک‌اندیشی‌هایشان به موازات هم در وجود آن‌ها بروز می‌کند و هر کدام از این صفات تاثیر خاص خود را در زندگی‌شان به جای می‌گذارد.

9789646728097
۱۳۷۹
۳۱۲ صفحه
۳۹۰ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های برنارد مالامد
کفش‌های خدمتکار و داستان‌های دیگر
کفش‌های خدمتکار و داستان‌های دیگر آیدا صبر کرد تا خانه از بوی گاز خالی شد، بعد پنجره‌ها را بست. قبل از اینکه لباس‌ها را درآورد، به بخاری نگاه کرد و دید شیر گازش بسته است. خسته و کوفته به رختخواب رفت و بلافاصله خوابش برد. به نظرش هنوز درست نخوابیده بود که یک‌مرتبه پرید. وحشت‌زده به سام نگاه کرد، ولی سام کنار او زیر لحاف ...
اجاره‌نشین‌ها
اجاره‌نشین‌ها اجاره‌نشین‌ها روایت نویسنده‌ای است به نام هری لسر که ده سال درگیر نگارش رمانش بوده، حال که به فصول انتهایی آن رسیده است، باید خانه‌ای را که سال‌ها در آن قلم می‌زده ترک کند. در این میان، حضور مهمان ناخوانده داستان، که خود نیز نویسنده‌ای سیاه‌پوست است، اتفاقاتی را رقم می‌زند که زندگی لسر را به کلی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد...
مشاهده تمام رمان های برنارد مالامد
مجموعه‌ها