نمایش‌نامه

سالار زنان

(Top girls)

نمایش‌نامه سالار زنان از چند نظر در خور بررسی است. نخست آنکه در این نمایش‌نامه چرچیل در زمینه زمان دست به تجربه می‌زند. تنها پرده آخر نیست که یک سال پیش‌تر از پرده قبل اتفاق می‌افتد، پرده اول نیز با زمان عادی سازگاری ندارد: چرچیل؛ مارلن، زنی از روزگار خودش را در کنار چند زن از دوره‌های مختلف تاریخ- حتی زنان ساخته خیال مردان در آثار ادبی یا تجسمی- می‌نشاند. کاریل چرچیل برای سنگ تمام گذاشتن در این در هم ریختن زمان واقعی و خیالی، پاپی در هیات زن نیز می‌آفریند و او را در یک بافت واقعی جای می‌دهد.

9789647101158
۱۳۸۰
۹۶ صفحه
۱۴۸۹ مشاهده
۰ نقل قول
کاریل چرچیل
صفحه نویسنده کاریل چرچیل
۳ رمان Caryl Churchill (born 3 September 1938) is an English dramatist known for her use of non-naturalistic techniques and feminist themes, dramatisation of the abuses of power, and exploration of sexual politics.[1] She is acknowledged as a major playwright in the English language and one of world theatre's most influential writers.

Her early work developed Bertolt Brecht's modernist dramatic and theatrical techniques of 'Epic theatre' to explore issues of gender and sexuality. From A Mouthful of Birds (1986) onwards, she began to ...
دیگر رمان‌های کاریل چرچیل
پاسبان‌های مهربان
پاسبان‌های مهربان در این نمایش‌نامه، با پیر و وزیر رویرو هستیم که همواره برپایی مجازات و اعدام در ملا عام را خواستار هستند. در واقع، راهبردهای آن‌ها قدرت سلطنتی است، برای مثال: خشونت، شکنجه، اجرای نمایش، اما تفاوت میان این دو، در نگرش آن‌ها به چگونگی اعمال مجازات روشن می‌گردد. پیر دلیل کار کردن با بزه‌کاران نوجوان را چنین می‌گوید: «من به ...
باتلاق فن
باتلاق فن باتلاق فن نمایش‌نامه‌ای درباره زنان طبقه کارگر انگلستان در منطقه‌ای فن است. چرچیل این نمایش‌نامه را در دهه هشتاد و در گیرودار موج دوم فمینیسم و لیبرالیسم اقتصادی تاچر نوشت. نمایش‌نامه باتلاق فن آینه‌ای از شرایط چهار نسل از زنانی است که نصیبشان از جهان سرمایه‌داری، جز انقیاد تن و روان نیست. چرچیل با نشان دادن استحاله فردیت این زنان ...
مشاهده تمام رمان های کاریل چرچیل
مجموعه‌ها