مجموعه داستان خارجی

مردانی در آفتاب

مردانی در آفتاب تازه منتشر شده بود که یک روز در بیروت کنفانی را دیدم. بعد از سلام و احوال‌پرسی گفت: داستان را خوانده‌ای؟ گفتم: بله، راستش داستانی جذاب و وحشی است که چنگالش را در گوشت خواننده فرو می‌کند و راه فراری برایش نمی‌گذارد و در نهایت او را با این پرسش وحشتناک تنها می‌گذارد ـ پرسشی که وجدانش را شدیدا می‌آزارد ـ که: «چرا این‌طور شد؟»

نیلوفر
9789644485404
۱۳۹۳
۱۱۲ صفحه
۳۷۰ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های غسان کنفانی
قصه‌ها
قصه‌ها عسان کنفانی آینه‌دار زنده زادگاه، زندگی و زمانه خویش است، راوی راستینی از آرزوها، عشق‌ها، شادی‌ها، امیدها، و غم‌های مردم میهن و سرزمینش، نماد بالنده و نمود پاینده ادب فلسطین، کاتب بلند کلمه و کیمیاگر کلام است. او نه فقط در زادگاهش بلکه در پهنه ادب جهانی در شمار محبوب‌ترین و مشهورترین نویسندگان عرب زبان است...
قصه‌ها
قصه‌ها غسان کنفانی آینه‌دار زنده زادگاه زندگی و زمانه خویش است.راوی راستینی از آرزوها عشق‌ها شادی‌ها امیدها و غم‌های مردم میهن و سرزمینش.نماد بالنده و نمود پاینده ادب فلسطین کاتب بلند کلمه و کیمیاگر کلام است. او نه فقط در زادگاهش بلکه در پهنه ادب جهانی در شمار محبوب‌ترین و مشهور‌ترین نویسندگان عرب زبان است.از او بسیار کتاب‌ها ونقش‌ها و بسیار قصه‌ها ...
قصه‌ها (مجموعه داستان خارجی)
قصه‌ها (مجموعه داستان خارجی) غسان کنفانی آینه‌دار زنده زادگاه زندگی و زمانه خویش است.راوی راستینی از آرزوها عشق‌ها شادی‌ها امیدها و غم‌های مردم میهن و سرزمینش.نماد بالنده و نمود پاینده ادب فلسطین کاتب بلند کلمه و کیمیاگر کلام است. او نه فقط در زادگاهش بلکه در پهنه ادب جهانی در شمار محبوب‌ترین و مشهور‌ترین نویسندگان عرب زبان است.از او بسیار کتاب‌ها ونقش‌ها و بسیار قصه‌ها ...
مشاهده تمام رمان های غسان کنفانی
مجموعه‌ها