رمان خارجی

وقتی دیگران خواب بودند

هروف تصویرگری است که روابط انسانی را با آمیزه‌ای از شوق، هیجان، نازک‌بینی، خشم، وفای به عهد، حقارت، آبرو، حجب و حیا، و وظیفه‌شناسی به تصویر می‌کشد. آثار وی تماما حول محور مسائل اخلاقی در جریانند، یا به عبارتی، از گره‌های ناگشوده و راز و رمزهای سر به مهر زندگی آدمی حکایت می‌کنند... تهور و تبحر هروف در توصیف و کاوش پیرامون مفهوم عشق و اقسام متداول روابط احساسی عجز و آزردگی ناشی از روابط نافرجام، هزینه گرانبار تعهد، و یا آرامش حاصل از محبت و عشق‌ورزی دوسویه در مقایسه با هر آنچه تاکنون از آثار معاصر خوانده‌ام، مثال‌زدنی و منحصر به‌ فرد است... در واقع، با نثر بکر و بدیعی که از قلم هروف می‌تراود، نمی‌توان او را جز نویسنده‌ای تمام عیار و کارکشته خطاب نمود... هروف در داستان‌هایش به نرمی و لطافت با مخاطب سخن می‌گوید، چنان که نثر وی القاگر حسی آشنا و مملو از صمیمیت در ذهن خواننده خواهد شد، و گاهی نیز چهره‌ای کاملا متضاد از خود نشان خواهد داد، دقیقا به همان نحو که یک فرد بالغ ممکن است با فرد دیگری صحبت کند. او برای پیشبرد داستان به‌ شکل صحیح، از جان و دل مایه می‌گذارد.هروف از واقعیت سخن می‌گوید، و زنگ حقیقت را در گوش آدمی می‌نوازد.

9786006585383
۱۳۹۶
۱۶۰ صفحه
۷۱۰ مشاهده
۴ نقل قول
کنت هاروف
صفحه نویسنده کنت هاروف
۱ رمان Kent Haruf was born in eastern Colorado. He received his Bachelors of Arts in literature from Nebraska Wesleyan University in 1965 and his Masters of Fine Arts from the Iowa Writers' Workshop at the University of Iowa in 1973. For two years, he taught English in Turkey with the Peace Corps and his other jobs have included a chicken farm in Colorado, a construction site in Wyoming, a rehabilitation hospital in Colorado, a hospital in Arizona, a library in Iowa, ...
مجموعه‌ها