فلسفه

فقط استدلال (مهم‌ترین 100 استدلال فلسفه غرب)

مدت‌ها از این زمان گذشته است که یک نفر می‌توانست تمام آثار مهم فلسفه غرب را بخواند. برای مطالعه همه جور موضوعی ازکتاب مقدس گرفته تا حساب دیفرانسیل و انتگرال و دستور زبان و زیست‌شناسی راهنماهای مفصل تدوین شده است اما تقریبا هیچ منبعی وجود ندارد که به عنوان راهنمای مطالعه آثار فلسفی عمل کند. فقط استدلال نوعی دایره‌المعارف فلسفی است: دایره‌المعارفی با 100 مدخل، برای مدخل مهم‌ترین استدلال‌های فلسفه غرب.هر یک از صد فصل کتاب محتوایی مستقل دارد که به بیان فرض و نتیجه و گام‌ها و همینطور قواعد منطقی به کار گرفته شده در استدلال می‌پردازد.

9786007439616
۱۳۹۶
۶۳۲ صفحه
۸۰ مشاهده
۰ نقل قول