رمان خارجی - ایتالیا

پیرمرد مهربان و دختر زیبا

(Il buon vecchio e della bella fanciulla)

درون‌مایه اصلی داستان پیرمرد مهربان و دختر زیبا عشق است ـ پیرمردی مرفه با زنی خارج از جایگاه طبقاتی خود رابطه برقرار می‌کند. دختر داستان نقش یک شی‌ء قابل تملک را دارد، یک شی‌ء خریدنی که با پول معامله می‌شود. پیرمرد علاوه بر سلامت جسمانی، تنها به فضیلت خود می‌اندیشد، یعنی به چهره پاک و مقدسی که می‌خواهد از خود ارائه دهد و برای اثبات آن قرار است با دلسوزی و شفقت در حق دختری جوان، او را از فقر و بدبختی برهاند. دغدغه او ممنوعیت یا مذموم بودن رابطه‌اش با دختر جوانی‌ست که می‌تواند جای فرزندش باشد.

9786008547440
۱۳۹۶
۱۱۲ صفحه
۱۵۶ مشاهده
۰ نقل قول
ایتالو ازوو
صفحه نویسنده ایتالو ازوو
۱ رمان Aron Ettore Schmitz, better known by the pseudonym Italo Svevo, was an Italian businessman and author of novels, plays, and short stories.
مجموعه‌ها