۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۰
hedgehog
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۷
jhamid93
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۵۰
Ali
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۳۱
fari frj
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۴ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۱
shamloom
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۸
zahralabbafan
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۱
parastooo
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۴
Moses
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۰۰
💟💟💟
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۲۸