گربه‌ها موجوداتی هستند پابند عادت. معمولا زندگی منظمی دارند و اگر چیزی غیرعادی پیش نیاید، از زندگی روزمره فاصله نمی‌گیرند. چیزی که این زندگی عادی را بهم بزند، یکی دنبال جفت رفتن است و دیگری تصادف_ بهرحال یکی از این دوتا.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۴
hedgehog
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۸
jhamid93
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۰
parastooo
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۳
zahralabbafan
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۵
tavani
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۵۷
Mehrdad
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۱۳
Parviz
‫۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۱