گربه‌ها موجوداتی هستند پابند عادت. معمولا زندگی منظمی دارند و اگر چیزی غیرعادی پیش نیاید، از زندگی روزمره فاصله نمی‌گیرند. چیزی که این زندگی عادی را بهم بزند، یکی دنبال جفت رفتن است و دیگری تصادف_ بهرحال یکی از این دوتا.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۴
hedgehog
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۸
jhamid93
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۰
parastooo
‫۴ سال قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۳
zahralabbafan
‫۴ سال قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۵
tavani
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۷
Mehrdad
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۴۳
Parviz
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۱