چیز دیگری که از کار در شرکت آموختم این بود که اکثر مردم هیچ مشکلی با پیروی از دستورات ندارند. عملا از اینکه به آنها گفته شود چه انجام دهند خوشحال می‌گردند. شاید شکایت کنند، اما احساس واقعی‌شان چیز دیگری است. تنها از روی عادت غرولوند می‌کنند. اگر به آنها بگویی باید مستقل فکر کنند و خودشان تصمیم بگیرند و مسئولیت کاری را قبول کنند، می‌بینی هیچ کاری از آنها برنمی‌آید
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۲
Faeze
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۴۶
Mohamadzabie
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۳
zahralabbafan
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۲
parastooo
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۲
Elham
‫۲ سال قبل، شنبه ۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۳
damir
‫۲ سال قبل، شنبه ۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۸