دلم می‌خواهد ما بچه‌های ایران با بچه‌های هند، اصلا با بچه‌های آسیا، نه چرا بچه‌ها را از هم جدا کنیم، اصلا همه بچه‌های دنیا، دست
همدیگر را بگیریم، توی دنیایی هر چند خیالی و رنگارنگ بچرخیم و واژه‌های مشترک را با هم فریاد بزنیم: "دنیا، زندگی، دوست، محبت"
۱۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال قبل، جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۱۲
damir
‫۲ سال قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۰۲
holy.mary
‫۲ سال قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۹
Roodabe
‫۲ سال قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۰۲
nima.mhdi
‫۲ سال قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۳۰
Mohamadzabie
‫۲ سال قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۱۱
jhamid93
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۰
Elham
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۲
usef24
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۰۸
amitis
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۹
parastooo
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۵
Pouriya_da
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۴
💟💟💟
‫۲۲ روز قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۳۲