۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۰
damir
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۲
nima.mhdi
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۵
Elham
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۵
holy.mary
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۴۲
Mohamadzabie
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
kafebook
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۷