۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۰
damir
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۲
nima.mhdi
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۳۵
Elham
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۵
holy.mary
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۱۲
Mohamadzabie
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۰
kafebook
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۲۷