۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۰
damir
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۲
nima.mhdi
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۳۵
Elham
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۵
holy.mary
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۱۲
Mohamadzabie
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۰
kafebook
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۲۷