مردم مرا به خنده می‌اندازند وقتی درباره فروتنی انیشتاین یا کسی مثل او صحبت می‌کنند. پاسخ من به آنها این است که وقتی مشهور باشی فروتنی برایت آسان است. یعنی آسان است که خود را فروتن نشان دهی
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۱۰
hamid1994
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۲۷
Ali
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۱
zahralabbafan
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۴
Elham
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۰۱