درشگفتم در این راهی که در پیش گرفتم هر تک گامم چقدر آگاهانه بوده است. من این گرفتاری را به روشنی دیدم و با این حال چون کودکی به دام آن پا نهادم. حتی امروز هم آن روشنی دید را دارم و با این حال هیچ نما و نمودی از اصلاح در کارم نیست.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۰
Ali
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۳۲
Mehrabad
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۶
💟💟💟
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۳۶