امید پرده‌ای از دود ایجاد می‌کند. دود چشمان انسان را می‌گیرد و به این ترتیب هیچ کس برایش آمادگی ندارد، اما ناگهان مانند آتشی که نمی‌شود خاموشش کرد آن‌جاست. مانند قتل، منتها چند برابر و در کمال شدت.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۱
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۹