از لطف کردن متنفرم. از مردمی هم که به لطف کردن افتخار می‌کنند متنفرم. ادم‌های از خود متشکری که با بخشیدن چند سنت ادعای مهربانی می‌کنند. آنها نفرت انگیزند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۰
Ali
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۸
Parviz
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۵۲
roxanaa
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۲۵
💟💟💟
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۳ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۰۳