۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۲
docharane
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۵۱
atena1987
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۰