ولی اگر کسی ازش می‌پرسید زندگی‌اش قبلا چگونه بوده، پاسخ می‌داد تا قبل از اینکه زنش پا به زندگی‌اش گذاشته اصلا زندگی نمی‌کرده و از وقتی تنهایش گذاشته دیگر زندگی نمی‌کند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۴۲
docharane
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۸
Arashkh1984
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۸
Parviz
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۷
Mehrabad
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۶