هیچ چیز ممکن نیست بدتر و زننده‌تر از خوشبختی باشد که دیر نصیب آدم می‌شود؛ لذتی ندارد که هیچ ، به علاوه حق لعنت فرستادن بر سرنوشت را هم از شما سلب می‌کند.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۲
Golrokh
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۲
holy.mary
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۶
hedgehog
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۲۲
Ali
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۷
Fahimeh_96
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۷
Andre
‫۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۹