هیچ چیز ممکن نیست بدتر و زننده‌تر از خوشبختی باشد که دیر نصیب آدم می‌شود؛ لذتی ندارد که هیچ ، به علاوه حق لعنت فرستادن بر سرنوشت را هم از شما سلب می‌کند.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۲
Golrokh
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۲
holy.mary
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۶
hedgehog
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۵۲
Ali
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۷
Fahimeh_96
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۷
Andre
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۹