هیچ چیز ممکن نیست بدتر و زننده‌تر از خوشبختی باشد که دیر نصیب آدم می‌شود؛ لذتی ندارد که هیچ ، به علاوه حق لعنت فرستادن بر سرنوشت را هم از شما سلب می‌کند.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۲
Golrokh
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۲
holy.mary
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۶
hedgehog
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۲۲
Ali
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۷
Fahimeh_96
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۷
Andre
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۹