به من بگو ماکسیم چرا در مملکت‌های دیگر کمبود و خرابی محصول و اجناس و قحطی که ما اینجا داریم وجود ندارد؟… چون آنجا سرها، نه تنها برای این درست شده اندکه موهایشان را بتراشند، بلکه برای این درست شده اند که فکر هم بکنند.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۲ ماه قبل، جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۴۲
nnegg
‫۲ ماه قبل، شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۶
Somayeh97
‫۲ ماه قبل، شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۵۰
Ali
‫۲ ماه قبل، شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۵
Mahkame
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۵۶
holy.mary
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۷
Elham
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۵
hedgehog
‫۲ ماه قبل، جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۹