۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۵
parham-nasa
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۶
Ali
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۴
Mahkame
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۲
Elham
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۴۹