۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mobina_fxr
‫۱۳ روز قبل، جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۵۳
Ali
‫۱۰ روز قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۸
Elham
‫۱۰ روز قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۷
holy.mary
‫۱ روز قبل، چهار شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۹