۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۲۰ روز قبل، پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۶
Elham
‫۱۲ روز قبل، جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۲
Mahkame
‫۱۰ روز قبل، یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۰